Automatisk epostoppsett
Merk: Denne tjenesten støtter kun oppsett av iOS-enheter (iPad/iPhone/iPod Touch).


* Merk at siden må være åpnet med Safari for å installere oppsettet. Andre nettlesere (Chrome, Firefox el.l.) vil ikke kunne gjenkjenne konfigurasjonsfilen.